Home | News (SMEs News)
CGH ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เขียนโดย Admin เมื่อ 21 เมษายน 2561 เวลา 05:53:48 น. | ผู้เข้าชม 5523 ครั้ง

     พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หน้ากลาง) พร้อมด้วย คณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ โรงพยาบาลซีจีเอช ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อรายงานผลประกอบการในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ พร้อมเผยแผนดำเนินงานในปี 2561 และตอกย้ำการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจการโรงพยาบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ ซีจีเอช พร้อมดูแลคุณด้วยความจริงใจ ด้วยการรักษาอย่างสมเหตุผล

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด