Home | News (SMEs News)
Thai KK ลงนามวางระบบ SAP กับ Netizen วางระบบซอฟท์แวร์รองรับการเข้าตลาดหุ้น
เขียนโดย Admin เมื่อ 25 เมษายน 2561 เวลา 07:11:46 น. | ผู้เข้าชม 3148 ครั้ง

      Netizen ลงนามข้อตกลงวางระบบ SAP Business ByDesign Arabica กับ Thai KK มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท มีจำนวน User 150 ราย แบบ Real Cloud ERP มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจให้สามารถทำงานได้แบบ Real time เชื่อมโยงการทำงานทุกสาขา ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นเพิ่มประสิทธิผลการทำงานที่แม่นยำ ระบบที่ทันสมัย รวมถึงมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง สามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจ ในยุค Digital 4.0 ได้อย่างครบถ้วน มองเทรนด์ Enterprise Application กำลังเข้าสู่ยุคของ Cloud Technology มากขึ้น เหตุการฝากระบบไว้กับระบบ Cloud Platform ที่ได้มาตรฐานรับรองสากลเป็นตัวช่วยสร้างความมั่นใจว่าระบบและข้อมูลสำคัญขององค์กรจะปลอดภัยจากภัยคุกคาม

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด