Home | News (Events)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษ Digital Public Relation 4.0
เขียนโดย Admin เมื่อ 27 เมษายน 2561 เวลา 05:37:19 น. | ผู้เข้าชม 2551 ครั้ง

 

     เมื่อโลกเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 การประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสู่ยุคออนไลน์เต็มรูปแบบ พฤติกรรมของผู้บริโภคจึงหันไปใช้ สื่อดิจิทัลเป็นช่องทางหลักในการรับข้อมูลข่าวสาร สินค้าและบริการ สื่อดิจิทัลจึงกลายเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากที่สุดในขณะนี้ จึงเป็นเหตุให้คนทำงานด้านประชาสัมพันธ์ต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะสื่อเพื่อ SMEs มานาน 16 ปี โดยมีสถานีโทรทัศน์ Smart SME ซึ่ง

ออกอากาศทางช่อง True 49 และสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ มีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในการทำการตลาดยุคดิจิทัลให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ประสบความสาเร็จในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรหลายหน่วยงาน จึงจัดทำหลักสูตรพิเศษ "Digital Public Relation 4.0" เพื่อปั้นนักประชาสัมพันธ์ออนไลน์มืออาชีพ สำหรับผู้บริหาร พนักงานผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป สู่ความเป็นมืออาชีพในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561 ตามรายละเอียดหลักสูตรและหัวข้อเนื้อหาที่แนบมาพร้อมกันนี้


• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด