Home | News (Events)
ชวนเด็กไทยไปงาน Space Camp Open House พร้อมฟังเสวนาแห่งการทำงานในโลกอนาคตด้วยเทคโนโลยี STEAM AI และ หุ่นยนตร์
เขียนโดย Admin เมื่อ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 05:54:03 น. | ผู้เข้าชม 2545 ครั้ง

      ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี STEAM AI และการใช้หุ่นยนตร์ได้เข้ามามีบทบาทและทำให้ความเป็นอยู่ของชีวิตมวลมนุษยชาติมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดโอกาสในด้านต่างๆ และเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพร่วมที่มากกว่า การที่มนุษย์ได้มีการศึกษาหาความรู้ของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีให้เข้ามาเป็นสิ่งสนับสนุนในการทำงานต่างๆนั้น จะสามารถส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และความแม่นยำของผลลัพธ์การทำงานที่มากกว่า อาทิ การทำเกษตรแบบอัจฉริยะ หรือแม้กระทั่งการใช้รถยนต์โดยไม่ต้องอาศัยคนขับรถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งการลดการใช้กำลังคน และก่อให้เกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นในที่สุด แต่ในทางกลับกัน AI และหุ่นยนต์นั้น ได้กำจัดหลายอาชีพออกไป ก่อให้เกิดอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น อาทิ การใช้เครืองรับชำระสินค้ามาแทนการใช้พนักงานแคชเชียร์ หรือแม้แต่การใช้ Mobile Banking มาแทนการใช้บริการจากพนักงานธนาคาร และยังมีอีกหลายๆอาชีพที่กำลังตกอยู่ในลิสต์ของอาชีพที่กำลังจะจากไป

ดังนั้น การทำงานในยุคข้างหน้า มนุษย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับมือกับการแทนที่ของเทคโนโลยี ด้วยการเรียนรู้ที่จะ ใช้ ควบคุม และจัดการกับเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิผลที่มากกว่าเดิม

และเพื่อแนะนำคนรุ่นใหม่ให้สามารถเตรียมตัวกับการเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพในอนาคต ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ (US Space and rocket Center) บริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ The Explorer ได้มีแนวคิดที่จะจัด Future Talk Symposium เพื่อแชร์ความรู้และประสบการณ์ถึงการจัดการกับยุคเทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดผลดีในทุกๆด้าน โดยวิทยากรณ์ 3 ท่านซึ่งเป็นตัวแทนจาก 3 รุ่น ผู้มีส่วนสำคัญในประศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลกจากการเป็นผู้สำเร็จในการปรัปใช้เทคโนโลยีทั้งในภาคพื้นโลกและอวกาศ ซึ่งจะมาเผยถึงสุดยอดโอกาสของเด็กไทยที่จะได้ไปสัมผัสกับค่าย Space Camp โดยเด็กๆจะได้ไปพบกับความก้าวหน้าของ STEM แบบเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งได้สำรวจอวกาศเพื่อให้เห็นแนวการทำให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีขึ้นในโลกยุคใหม่หรือยุคเทคโนโลยี AI และหุ่นยนตร์

กำนดการ Space Camp Open House และ Future Talk Symposium
สถานที่: หอประชุมโรงเรียน Brighton College Bangkok
วันที่: เสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561
เวลา : 10:00 – 12:00 นาฬิกา
วิทยากรแห่งโลกอนาคต

1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา วิศวกรผู้คิดค้นและควบคุมระบบการลงจอดบนดาวอังคาร

2. น.ส พิรดา เตชะวิจิตร์ วิศวกรดาวเทียมประจำสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

3. ดร.รัชนี กุลยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ดำเนินพิธีการ: นายกฤษณ์ คุนผลิน ผู้แทนจากศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ (US. Space & Rocket Center)

สนใจติดต่อ: คุณรัชนี กริ่มใจ 091-056-0603
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Spacecampthailand/
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด