Home | News (Events)
BIDC 2018 จัดแถลงข่าวประกาศความพร้อมมหกรรมดิจิทัล
เขียนโดย Admin เมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:16:40 น. | ผู้เข้าชม 2449 ครั้ง

                การผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหรรมของแวดวงดิจิทัลคอนเทนต์กับการจัด "Bangkok International Digital Content Festival 2018" (BIDC 2018) ครั้งที่ 5 นำทัพโดย 5 สมาคม ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประกอบด้วย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) สมาคมธุรกิจบางกอก เอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA) และสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) พร้อมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB

               จัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงาน "Bangkok International Digital Content Festival 2018" (BIDC 2018) ที่รวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งในและต่างประเทศ ด้าน e-Learning, Emerging Tech, Animation, Visual Effect, Game และ Character กว่า 100 บริษัทร่วมงานครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สถานี BTS สนามกีฬาแห่งชาติ หรือ สยาม)

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด