Home | News (SMEs News)
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม CodingThailand.org
เขียนโดย Admin เมื่อ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 05:45:15 น. | ผู้เข้าชม 1534 ครั้ง

         ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ "CodingThailand.org" ในโครงการ "Coding Thailand" โดยกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เป็นผู้ดำเนินงานโครงการฯ ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม CodingThailand.org ร่วมกับ Code.org องค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของเยาวชนชั้นนำของโลก และหน่วยงานพันธมิตรเอกชน อาทิ ไมโครซอฟท์ กูเกิล ไอบีเอ็ม ซิสโก้ และอักษร เอ็ดดูเคชั่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทั้งนี้

         การส่งเสริมและพัฒนาให้ทรัพยากรบุคคลพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลนับเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดของประเทศ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ เชื่อมั่นว่าโครงการ Coding Thailand จะทำให้เยาวชนและประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถก้าวทันเทคโนโลยี รู้เท่าทันและสร้างสรรค์การใช้เทคโนโลยี ทั้งยังจะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การศึกษา และเศรษฐกิจ ด้วยมิติใหม่ของการเรียนรู้ จาก CodingThailand.org ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและในการทำงานทุกอาชีพ ตลอดจนสามารถต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูงต่อไป เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ โกลว์ฟิช สาทร อาคารสาธรธานี 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด