Home | News (SMEs News)
รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมงานฉลองครบรอบ 500 ปี การจัดทำสนธิสัญญาฉบับแรกระหว่างไทยกับโปรตุเกส
เขียนโดย Admin เมื่อ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08:39:05 น. | ผู้เข้าชม 449 ครั้ง

       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 500 ปี การจัดทำสนธิสัญญาฉบับแรกระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกส ซึ่งจัดขึ้นในงานวันชาติของ สาธารณรัฐโปรตุเกส พร้อมร่วมหารือกับนาย Pedro Siza Vieira รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐโปรตุเกส โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาภาครัฐเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Government) และการพัฒนากลุ่มสตาร์ทอัพ (Startup) ระหว่างกัน ซึ่งฝ่ายโปรตุเกสได้กล่าวชื่นชมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านดิจิทัลของไทย โดยเฉพาะโครงการ "เน็ตประชารัฐ" นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน รวมทั้งกล่าวสนับสนุนโครงการ Digital Park Thailand ที่ให้ความสำคัญกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วของโปรตุเกส นอกจากนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ยังได้ เชิญชวนให้นักลงทุนโปรตุเกสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจทัล (EECd) เพื่อร่วมกันพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างกันต่อไป เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด