Home | News (Events)
กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 12 ชวนเยาวชนสร้างสรรค์โครงงานพลิกฟื้นชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
เขียนโดย Admin เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 05:58:03 น. | ผู้เข้าชม 1925 ครั้ง

        ธนาคารกรุงไทย ร่วมสนับสนุนเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้คู่คุณธรรม และรู้จักนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ผ่านโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปีที่ 12 โดยเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. ทั่วประเทศ ส่งโครงงานการดำเนินธุรกิจ พลิกฟื้นชุมชน ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืน เข้าประกวด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษารวม 2,300,000 บาท นอกจากนี้ นักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมยังได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ได้เรียนรู้ ฝึกการทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างเป็นระบบ นำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

         และได้พบเพื่อนใหม่ ขณะเดียวกัน ครูและโรงเรียนยังสามารถประยุกต์การดำเนินโครงงานของนักเรียน เพื่อตอบโจทย์นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เปิดรับสมัครถึง 31 กรกฎาคม 2561 ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.ktb.co.th/csr หรือโทรสอบถามที่ 0 2208 4456  Link ขั้นตอนการสมัคร https://www.ktb.co.th/th/about-ktb/sustainability/csr-project/32

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด