Home | News (Events)
ธ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เดินหน้าจัดอบรม โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียรสู่ Season 2 ครั้งที่ 3 ต่อยอดความรู้ด้านสังคมไร้เงินสด
เขียนโดย Admin เมื่อ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 07:26:03 น. | ผู้เข้าชม 1109 ครั้ง

      ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดอบรมโครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" ครั้งที่ 3 ที่ จ.เพชรบุรี โดยมุ่งให้ความรู้ด้านการทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยเตรียมตัวรับมือสังคมไร้เงินสด ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยนายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมเปิดงาน พร้อมพูดคุยให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจและการเข้าถึงสินเชื่อกับผู้ค้ารายย่อยด้วยตนเอง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน เพชรบุรี ห้องมุกดา ชั้น 1โครงการฝึกอบรม "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการในซีซั่น 1 ซึ่งจัดอบรมด้านการเงินการบัญชีพื้นฐาน รวมถึงการรักษาวินัยทางการเงิน ให้แก่ผู้ค้ารายย่อยครบทุกภูมิภาคในปี 2560 ถึงต้นปี 2561 ที่ผ่านมา

      เพื่อช่วยให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบของสถาบันการเงินได้มากขึ้น ตามแนวคิดของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของผู้ค้า รายย่อยให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน โดยโครงการฝึกอบรมในซีซั่น 2 ธนาคารต้องการให้ผู้ค้ารายย่อยได้ขยายขีดความสามารถของตัวเองในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการเพิ่มเติมความรู้เรื่องการทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกการเงินที่กำลังจะเปลี่ยนไป

       ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เริ่มเปิดให้บริการสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ตั้งแต่ปลายปี 2558 ซึ่งมีจุดเด่นที่ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ต่อมาธนาคารได้ขยายบริการเป็นสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ โดยสินเชื่อ นาโนเครดิตฯ วงเงินสูงสุด 1 แสนบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 36 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก และสินเชื่อไมโครเครดิตฯ วงเงินสูงสุด 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก โดยมีลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ค้ารายย่อยที่มีร้านค้าหรือแผงค้าเป็นหลักแหล่งชัดเจน ปัจจุบันสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ มีสาขาให้บริการ 177 สาขา* และสำนักงาน นาโนเครดิต (Kiosk) 69 แห่ง* (*ข้อมูล ณ เดือน มิ.ย. 61) โดยธนาคารมีแผนขยายสาขาให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ เป็น 195 สาขา และสำนักงานนาโนเครดิตเป็น 106 แห่ง ในปี 2561 สอบถามข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center โทร 02-697-5454

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด