Home | News (Events)
The Cube Condo จัดสัมมนา #การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เขียนโดย Admin เมื่อ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 07:42:40 น. | ผู้เข้าชม 2410 ครั้ง

         คุณภูมินทร์ ปิยะวานิชย์ (นั่งที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร คุณวิชิต อำนวยรักษ์สกุล (นั่งที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณพรนิภา หาชัยภูมิ (นั่งที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวบ์ เรียล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารและพัฒนาโครงการ The Cube Condominium (เดอะคิวบ์ คอนโดมิเนียม) และ The Cube Town Lamlukka (เดอะคิวบ์ ทาวน์ ลำลูกกา) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ร่วมงานสัมมนา 'การบริหารความเสี่ยงขององค์กร' หรือ Risk Management เพื่อให้ผู้บริหารทุกฝ่ายและพนักงานมีการจัดการความเสี่ยงในการบริหารงานและทำตามแผนงานที่กำหนด ภายใต้ข้อจำกัดที่มีผลต่อการทำงานนั้น ๆ อาทิ งบประมาณ กำหนดเวลา ข้อจำกัดด้านเทคนิคและวิธีการ บุคลากร หรือแม้แต่ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

         และทำเวิร์คชอปโดยนำแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ประเมิน ปรับแผน ตรวจสอบ เพื่อควบคุมการเกิดความเสี่ยงของงานอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ทั้งในระยะสั้นและยาว รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กร ความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าและบริการ สามารถดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้องค์กรมั่นคงและก้าวหน้าเข้าสู่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้นี้ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เมื่อเร็ว ๆ นี้

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด