Home | News (New Biz)
ก.ล.ต. จัดสัมมนาการสร้างคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืนกับบทบาทของผู้ลงทุนสถาบัน
เขียนโดย Admin เมื่อ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 06:21:46 น. | ผู้เข้าชม 1887 ครั้ง

         นายรพี สุจริตกุล (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการ ก.ล.ต. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา Mr. Jamie Allen (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหารของ Asian Corporate Governance Association (ACGA) ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากซ้าย) และนางสาวอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล (ที่ 5 จากซ้าย) นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในงานสัมมนาการสร้างคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืนกับบทบาทของผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนและกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทจดทะเบียน สถาบันการเงิน และสมาคมต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 250 คน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด