Home | News (Events)
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เขียนโดย Admin เมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:34:05 น. | ผู้เข้าชม 1617 ครั้ง

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์จากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ประเภท อาหาร เกษตรแปรรูป แฟชั่นสิ่งทอ เครื่องสำอาง สมุนไพร และสินค้าหัตถกรรม/เครื่องใช้และของตกแต่ง ของขวัญในเขตภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครเข้าร่วมโครงการ เสริมสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้าทูโกล) ประจำปี 2561 เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านการค้าสู่ตลาดในระดับสากล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีกำหนดการในการเข้าอบรมเพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ และเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาสุดยอด 50 แบรนด์ เข้าสู่รอบเชิงลึก ดังนี้วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2561 ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา

 


สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่โทร 097 197 5652
สามารถติดตามสัมมนาดีดีได้ที่ nea.ditp.go.th

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด