Home | News (Events)
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา TFIT Forum 2018
เขียนโดย Admin เมื่อ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08:36:42 น. | ผู้เข้าชม 2238 ครั้ง

        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ทิศทางดิจิทัลไทย สู่การเป็นหนึ่งในอาเซียน" ในงานสัมมนา TFIT Forum 2018 ภายใต้แนวคิด "Embracing Digitalization to Empower Thailand's Future" โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) จัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นนวัตกรรมดิจิทัลอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านวิทยากรชั้นนำด้านดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องต่อการจัดตั้ง "สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย" ในการเป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนเพื่อร่วมมือกับภาครัฐขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างความเชื่อมั่นด้านดิจิทัลให้กับสังคม พร้อมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ผลักดันประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด