Home | News (New Biz)
คนไทยเจ๋ง ...คิดค้นนวัตกรรมกล้องติดรถ KUBDEE ส่งมอบ ซิกม่าเอ็น ต่อยอดเชิงพาณิชย์-ชูจุดต่างลดอุบัติเหตุ
เขียนโดย Admin เมื่อ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08:04:22 น. | ผู้เข้าชม 1900 ครั้ง

     ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ (ที่ 2 จากด้านขวา) นิสิตเก่าหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม และ รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี (คนกลาง) กำกับดูแลสายงานใหม่และงานนวัตกรรม ส่งมอบ งานวิจัยและออกแบบเทคโนโลยีกล้องติดรถยนต์และกระบวนการเก็บข้อมูล "KUBDEE" (ขับดี) เป็นนวัตกรรมเพื่อการขับขี่ปลอดภัย ให้แก่ บริษัท ซิกม่าเอ็น จำกัด และพัฒนาระบบโดย บริษัท GISsoft จำกัด โดยมี รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติ

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด