Home | News (New Biz)
รมว.ดิจิทัลฯ ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคมฯ กับ กระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์
เขียนโดย Admin เมื่อ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 07:57:27 น. | ผู้เข้าชม 1404 ครั้ง

       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วย นายมิกา ลินติแล่ะ (H.E. Mr. Mika Lintilae) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย กับ กระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการค้า การแลกเปลี่ยนด้านเทคนิค การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน การพัฒนาด้านเทคนิค การขยายตลาด และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บนพื้นฐานของความเท่าเทียม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและนำไปสู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ เขตลุมพินี กรุงเทพฯ

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด