Home | News (Events)
ทีโอที โชว์โครงข่ายพื้นฐานโทรคมล้ำสมัยใหญ่ขนาดใหญ่สุดของประเทศรองรับ BIG DATA-IoT
เขียนโดย Admin เมื่อ 24 กันยายน 2561 เวลา 06:42:39 น. | ผู้เข้าชม 4588 ครั้ง

        บมจ.ทีโอที ร่วมมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์ "TOT : Lively Network โครงข่ายมีชีวิต โครงข่าย ทีโอที" ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ " Digital Thailand Big Bang 2018" โดยจัดแสดงศักยภาพโครงข่ายพื้นฐานโทรคมนาคมล้ำสมัยขนาดใหญ่สุดของประเทศ ด้วยโครงข่าย FIBER OPTIC – MOBILE - SUBMARINE CABLE ของ ทีโอที และโครงข่ายเน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเชื่อมโยงทั่วประเทศและภูมิภาคทั่วโลก รองรับ BIG Data ของประเทศด้วยข้อมูลที่ยิ่งใหญ่มหาศาล ที่จะต่อยอดพัฒนาประเทศทั้งในภาคสังคมและภาคธุรกิจการค้า สร้างโอกาสต่างๆ ให้กับคนทั้งประเทศเพื่อผลักดันประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 รวมถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลสร้างประสบการณ์บริการในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ๆ ให้กับธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นCloud, Internet of Things (IoT) และ ความปลอดภัยของเครือข่ายและความปลอดภัย Cyber Security โดยมี นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมงานในครั้งนี้

       นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุค 4.0 ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตเพิ่มขึ้น รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ชอบการสื่อสาร การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลา เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ สิ่งเหล่านี้จะเป็น

      บิ๊กดาต้าขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่หลากหลายและครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของประเทศของ ทีโอที อาทิ โครงข่าย TOT Mobile โครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศ และโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วฯ จะสามารถตอบโจทย์ BIG Data ของประเทศที่จะต่อยอดพัฒนาประเทศทั้งในภาคสังคมสร้างโอกาสต่างๆ ให้กับคนทั้งประเทศ ผลักดันไปสู่ประเทศไทย 4.0 รวมถึงสร้างโอกาสให้กับภาคธุรกิจการค้าไปสู่ยุคดิจิทัล สร้างประสบการณ์บริการในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ๆ ให้กับธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นCloud, Internet of Things (IoT) และ ความปลอดภัยของเครือข่ายและความปลอดภัย Cyber Security ทั้งนี้ จุดเด่นในการนำเสนอศักยภาพโครงข่ายของ ทีโอที จะจัดแสดงด้วยเทคนิค Table Interactive Touch Screen ซึงจะสามารถเข้ามาสืบค้นรายละเอียดของโครงข่ายที่มีความยิ่งใหญ่และเชื่อมต่อระหว่างกัน ของ ทีโอที อาทิ โครงข่าย TOT Mobile โครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศ โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วฯ ได้อย่างง่ายดายบนหน้าจอTouch Screen"

      สำหรับภายในบูธ ของ ทีโอที ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ได้แบ่งพื้นที่การจัดแสดง ออกเป็น 2 ส่วนที่สำคัญคือ ส่วนที่ 1โครงข่ายมีชีวิต โครงข่าย ทีโอที : TOT Lively Network เป็นการเชื่อมโยงในการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายคุณภาพของ ทีโอที ที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับสังคม ชุมชน และครอบครัว คุณภาพทางการศึกษาที่ทุกคนสามารถหาความรู้ในโลกกว้างผ่านปลายนิ้วได้ด้วยตนเอง การสาธารณสุขที่เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด