Home | News (SMEs News)
กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล-นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
เขียนโดย Admin เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:04:33 น. | ผู้เข้าชม 443 ครั้ง

       กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล-นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ ยกแพลตฟอร์ม B.VER แก้ปัญหาการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา- แรงงาน เชื่อเกิดผลดีกับเศรษฐกิจและสังคมไทยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวเปิดงาน โครงการ "B.VER - Blockchain Solution for Academic Document Verification " หรือ แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Blockchain ณ SCB Academy ชั้น 18 SCB Park Plaza รัชโยธิน เมื่อวันที 7 พฤศจิกายน 2561 โดยให้สถาบันการศึกษา หรือองค์กรต่างๆ สามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษา หรือ Transcript ผ่านแพลตฟอร์มได้แบบเรียลไทม์ครั้งแรกของประเทศไทย โครงการนี้เป็นตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาสร้างสรรค์นวัตกรรมและประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ต้องการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ รวมทั้งสร้างสรรค์

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด