Home | News (Events)
ชวนเที่ยวงาน ปั้นดาว ณ สุขสยามรวมของดี SME จากโครงการปั้นดาว 15-18 พ.ย. นี้ที่ไอคอนสยาม
เขียนโดย Admin เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06:59:47 น. | ผู้เข้าชม 2248 ครั้ง

       นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานช่วยสินค้าและผู้ประกอบการไทยผ่านโครงการ ปั้นดาว ณ สุขสยาม จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นับเป็นการต่อยอดจากแนวคิดในการที่จะผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ร่วมแรงร่วมใจกันที่จะช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาและยกระดับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ก้าวหน้าและเติบโตใน มี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ คุณลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการสุขสยาม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ศ.นพ.ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, คุณชฎาทิพย์ จูตระกูล กรรมการบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, คุณชยพงศ์ นะวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่โครงการสุขสยาม คุณวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ ร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน นี้ ที่ ชั้น G สุขสยาม ไอคอนสยาม

      นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานปั้นดาว ณ สุขสยาม จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า กิจกรรมนี้ เป็นการต่อยอดจากแนวคิดในการที่จะผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ร่วมแรงร่วมใจกันที่จะช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาและยกระดับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจนถึงวิสาหกิจฐานรากให้ก้าวหน้าและเติบโตในลักษณะช่วยกันเติมเต็มสิ่งที่ผู้ประกอบการยังขาด เพื่อให้เกิดความมั่นคง พร้อมๆ กับการช่วยกันต่อเติมส่วนที่มั่นคงแข็งแรงแล้วให้ขยายขึ้นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดทำ "โครงการปั้นดาว" ขึ้น

      "โครงการปั้นดาว จึงเป็นการบูรณาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมเอสเอ็มอีในมิติต่างๆ เช่นด้านการเงิน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการสร้างปัจจัยเอื้อต่อการทำธุรกิจ ด้านการขนส่ง ด้านการตลาด หรือแม้แต่ด้านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ได้มาร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่เอสเอ็มอีซึ่งจะเป็นตัวเร่งให้เอสเอ็มอีเหล่านั้นมีศักยภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีโอกาสในการขยายตัวได้อย่างรวดเร็วจนถึงเติบโตแบบก้าวกระโดด" นายกอบศักดิ์ กล่าว

      นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า   "การจัดงานครั้งนี้ สสว. ได้คัดผู้ประกอบการ 25 รายที่เข้าร่วมโครงการและมีศักยภาพ มาจำหน่ายสินค้า อาทิ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มอาหารแปรรูป กลุ่มผลิตปลาร้าทรงเครื่อง และกลุ่มผ้าพร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า โดยเฉพาะผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ที่มีชื่อเสียง จากแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นพืชสำคัญประจำท้องถิ่นเช่น งา ถั่วลายเสือ และกระเทียม รวมทั้งมีวิสาหกิจจากจังหวัดชุมพร ยะลา พิษณุโลก และสุรินทร์ มาจำหน่ายสินค้าอีกด้วย ซึ่งนอกจากการจำหน่ายสินค้าแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมบนเวทีกลางให้กับผู้ประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า และ สสว. หวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริม และผลักดัน ให้ผู้ประกอบการ ได้มีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดประเทศอย่างมั่นคงต่อไป"

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด