Home | News (Events)
รองนายกรัฐมนตรี เปิดการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 เพื่อยกระดับศักยภาพในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามทิศทางความต
เขียนโดย Admin เมื่อ 01 ธันวาคม 2561 เวลา 06:42:51 น. | ผู้เข้าชม 2631 ครั้ง

        พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 "International Youth Robot Competition 2018 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นายขจิต สุขุม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมงานฯ สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานภายใต้แนวคิดหลัก Inspiration Starts Here มีตัวแทนเยาวชนเข้าแข่งขันกว่า 1,000 คน จาก 20 ประเทศทั่วโลก นับเป็นเวทีสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยประลองฝีมือ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถก้าวสู่เวทีระดับโลก และได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและประดิษฐ์หุ่นยนต์

       ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ใหม่ๆให้เด็กๆที่ร่วมการแข่งขันรู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนรู้จักพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ เพื่อยกระดับศักยภาพในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามทิศทางความต้องการประเทศ และที่สำคัญ คือหุ่นยนต์เหล่านี้ใช้งานได้จริง ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) สมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด