Home | News (Events)
KASETSART MBA OPEN HOUSE 2018
เขียนโดย Admin เมื่อ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 06:56:22 น. | ผู้เข้าชม 2591 ครั้ง

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ MBA เข้าร่วมงาน KASETSART MBA OPEN HOUSE 2018 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.15 - 12.00 น.

ณ ห้อง ออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำรองที่นั่งเข้าฟัง https://goo.gl/3GAcmb หรือลงทะเบียนหน้างานได้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. กิจกรรมบนเวที เวลา 10.00 - 12.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-576-5355 ต่อ 1902-1905

 
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด