Home | News (SMEs News)
ศุลกากรจับมือ 4 ธนาคาร และตัวแทนรับชำระ ลงนาม MOU การให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ Bill Payment เพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสด
เขียนโดย Admin เมื่อ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 07:50:02 น. | ผู้เข้าชม 1276 ครั้ง

      กรมศุลกากร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ Bill Payment ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น กรมศุลกากรจึงพัฒนาระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Bill Payment ซึ่งผู้ประกอบการสามารถชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารได้หลายช่องทาง อาทิ Internet Banking Mobile Banking เคาน์เตอร์ของธนาคาร ATM รวมทั้งการชำระผ่านตัวแทนรับชำระ (Non-bank)นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลด้านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ลดการใช้เงินสดและเช็ค ดังนั้นเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ

       กรมศุลกากรจึงพัฒนาระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Bill Payment ซึ่งผู้ประกอบการสามารถชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารได้หลายช่องทาง อาทิ Internet Banking Mobile Banking เคาน์เตอร์ของธนาคาร ATM รวมทั้งการชำระผ่านตัวแทนรับชำระ (Non-bank) โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อกรมศุลกากรโดยตรง ซึ่งเป็นการลดต้นทุน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ประกอบกับกรมศุลกากรจะสามารถรับชำระค่าภาษีอากรและรายได้อื่น ๆ ผ่านระบบ e-Payment ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งกรมศุลกากรก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดได้อย่างแท้จริง และยั่งยืนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยในเบื้องต้น มีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และตัวแทนรับชำระ (Non-bank) บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด