Home | News (New Product)
ม.มหิดล – ซีพีเอฟ พัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อผู้ป่วยสำเร็จ!! สะดวกทั้งผู้ป่วยและคนดูแล
เขียนโดย Admin เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06:42:31 น. | ผู้เข้าชม 5240 ครั้ง

 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ลงนามความร่วมมือใน "โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค" อีกโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสังคมที่ทำร่วมกันเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกให้ญาติผู้ดูแล 


          ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า "ความร่วมมือในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคที่ รพ.รามาธิบดี ทำร่วมกับซีพีเอฟ ถือเป็นอีกโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสังคมที่สามารถผลิตอาหารปลอดภัยต่อผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกแก่ทั้งผู้ป่วยและญาติ โดยที่ผ่านมามีการทดลองใช้กับผู้ป่วยใน และพบว่าผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเป็นที่พอใจของแพทย์ผู้ทำการรักษา จึงเริ่มนำผลิตภัณฑ์แรกคือ ซุปไก่ผสมฟักทองและไข่ ตราสมาร์ทซุป ที่ผลิตจากสูตรของฝ่ายโภชนาการ รพ.รามาธิบดี ออกจำหน่ายแก่บุคคลภายนอก ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล" 


          ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นจากข้อจำกัดในการจัดเตรียมอาหารปั่นผสมสำหรับผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ต้องการอาหารเหลวหรืออาหารทางสายยาง ซึ่งมีขั้นตอนการจัดเตรียมที่ยุ่งยากและไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย ขณะที่ "อาหารเพื่อผู้ป่วยที่มีสารอาหารครบถ้วน" เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็ว ทางมหาวิทยาลัยฯจึงพิจารณาถึงภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารปลอดภัย ตลอดจนมีเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมในการยืดอายุผลิตภัณฑ์เข้ามาร่วมทำงานวิจัยคิดค้นอาหารดังกล่าว เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย


          ด้าน รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยปกติจะมีการซื้ออาหารเหลวเพื่อผู้ป่วยจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงและต้องนำมาละลายน้ำเอง ขณะที่ซุปไก่ผสมฟักทองและไข่ ที่ทางรพ.รามาธิบดีคิดค้นร่วมกับซีพีเอฟนี้ นอกจากจะมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในช่วงพักฟื้นอย่างครบถ้วน ยังมีราคาที่ถูกกว่ามาก รวมถึงสะดวกกว่า เนื่องจากสามารถรับประทานหรือโหลดใส่สายยางได้ทันทีโดยไม่ต้องละลายน้ำเอง ลดโอกาสปนเปื้อนของเชื้อโรคลงได้อีกระดับหนึ่ง 


          นอกจากนี้ อาหารปั่นที่ รพ.ผลิตเองมีอายุการเก็บสั้นเพียง 24 ชั่วโมง โดยต้องแช่เย็นที่อุณหภูมิ 2-6 องศาเซลเซียสตลอดเวลา แต่ทางผู้ผลิตอาหารสามารถใช้นวัตกรรมในการยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติได้ยาวนานขึ้นถึง 12 เดือน ลดภาระในการเตรียมและจัดเก็บอาหารปั่นผสมของทางโรงพยาบาล รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติที่จะหาซื้ออาหารประเภทนี้ได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลบ่อยครั้ง โดยเริ่มวางจำหน่ายที่ร้านสุขภาพของ รพ.รามาธิบดีเป็นแห่งแรก และจะขยายจุดขายไปยังโรงพยาบาลในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการใช้ต่อไป


          นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ระบุว่าซีพีเอฟเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ทั้งยังมีทีมงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม การได้เข้าร่วมทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคสำหรับผู้ป่วยกับทางโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท ด้วยเป็นโครงการเพื่อสังคมที่จะสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วย ญาติ แพทย์ และวงการสาธารณสุข โดยบริษัทจะใช้เทคโนโลยีการผลิตอาหารอันทันสมัยที่บริษัทมีเข้ามาร่วมทำงานกับโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป เช่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Retort เข้ามายืดอายุผลิตภัณฑ์ซุปไก่ผสมฟักทองและไข่ ตราสมาร์ทซุป เป็นต้น.

 
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด