Home | News (Events)
DITP โชว์ผลงาน 6 ปี SMEs Pro-Active สร้างรายได้ส่งออกเกือบ15,000 ล้านบาท
เขียนโดย Admin เมื่อ 25 มีนาคม 2562 เวลา 03:33:49 น. | ผู้เข้าชม 2588 ครั้ง

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โชว์ผลงาน 6 ปีโครงการ SMEs Pro-Active มีผู้ประกอบการร่วมงานแฟร์ต่างประเทศ 4,347 ราย สร้างรายได้14,850 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าโครงการระยะที่ 3 เน้นขยายฐานผู้ประกอบการและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น


          นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-Active) ในระยะ 6 ปีที่ผ่านมา หรือตั้งแต่โครงการระยะที่ 1(2556-2558) และโครงการะยะที่ 2 (2559-2561)มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบ SMEs โดยสามารถส่งเสริมผู้ประการ SMEs ร่วมงานแสดงสินค้าและบริการ หรือ งานแฟร์ในต่างประเทศแล้ว 4,347 ราย จำนวน 947 งาน และสร้างรายได้จากการส่งออกถึง 14,850ล้านบาท


          สำหรับปีนี้เป็นโครงการในระยะที่ 3 (2562-2564) มีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งการปรับหลักเกณฑ์การสนับสนุนและเพิ่มเติมลักษณะกิจกรรมที่สนับสนุนของโครงการ เพื่อตอบสนองตามข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการในระยะที่ผ่านมา พร้อมปรับปรุงให้โครงการมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ได้แก่ การเริ่มต้นนับสิทธิ์การเข้าร่วมตั้งต้นใหม่ (Set Zero) เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ใช้สิทธิ์รายเก่าที่ใช้สิทธิ์ครบจำนวนจากระยะก่อนหน้า รวมถึงแก้ไขคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิติบุคคลที่มีมูลค่าส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง3 ปีไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อขยายฐานการสนับสนุนให้ครอบคลุมผู้ประกอบการมากขึ้น


          นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสให้ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ โดยส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในต่างประเทศ 'Oversea trade exhibitions' จำนวน 6 ครั้ง โดยได้รับวงเงินสนับสนุนสูงสุดรายละ 200,000 บาท และกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ 'Business Opportunities and Partnership' ประกอบด้วยกิจกรรมเจรจาการค้า (Business Matching) และกิจกรรมนำเสนอผลงาน (Business Pitching) เพื่อขายและ/หรือระดมเงินทุน เช่น การประกวดภาพยนตร์และสารคดีในต่างประเทศ จำนวน 6 ครั้ง และได้รับวงเงินสนับสนุนสูงสุดรายละ200,000 บาท


สำหรับความคืบหน้าโครงการ SMEs Pro-active ระยะที่ 3นั้นDITP ได้พิจารณาอนุมัติผู้ประกอบการ SMEs กว่า 200 ราย เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในต่างประเทศช่วงพฤศจิกายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562จำนวนทั้งสิ้น 52 กิจกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดส่งออกให้กับผู้ประกอบการ SMEs


          นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าวว่า ล่าสุด DITP ได้สนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกสินค้าของเล่นเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ 70th Spielwarenmesse International Toy Fair 2019 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี จำนวนทั้งสิ้น 11 บริษัท สินค้าไทยที่นำมาจัดแสดงมีทั้งของเล่นที่ทำจากไม้ ฟองน้ำ ยางพารา และวัสดุอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเติบโตของเด็ก ซึ่งสินค้าไทยนั้นจะมีจุดเด่นอยู่ที่การเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


"ผลการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ก่อให้เกิดมูลค่าซื้อขายทันที 1.35 ล้านบาท และคาดว่าใน1 ปี จะมีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 38.64 ล้านบาท ซึ่งมีประเทศที่ให้ความสนใจ เช่น ประเทศในยุโรป เยอรมัน สเปน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และจีน" นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าว


          สำหรับโครงการ SMEs Pro-active เป็นโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs โดยโครงการจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการ ในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในต่างประเทศและกิจกรรมที่สร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมงานด้วยตนเอง โดยเลือกตามกลยุทธ์การตลาดและความต้องการของแต่ละบริษัท หรือเลือกเข้าร่วมงานที่สอดคล้องกับประเภทสินค้าและธุรกิจบริการของตนเองได้ โดยได้รับวงเงินสนับสนุนสูงสุดรายละ 200,000 บาทต่อครั้ง


          ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active ได้ที่องค์กรที่ท่านเป็นสมาชิก (สภาอุตสาหกรรมฯ , สภาหอการค้าฯ และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ) หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ โทร 02-507-7783 หรือ 02-507-7786
          ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) www.ditp.go.th หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด