Home | News (Events)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมมนา PIM’s Work-based Education Forum ครั้งที่ 7
เขียนโดย Admin เมื่อ 04 เมษายน 2562 เวลา 06:43:02 น. | ผู้เข้าชม 2577 ครั้ง

       นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ของเครือเจริญโภคภัณฑ์" นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง DJSI กับภาคการศึกษาที่ร่วมมือกันแบบ Corporate University และรศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บรรยายเรื่อง PIM ในบทบาท Corporate University เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด