Home | News (SMEs News)
บูห์เล่อร์ ชี้ทางออกแก้ผลผลิตเกษตรราคาตก แนะผู้ประกอบการไทยใช้ความได้เปรียบด้านการเป็นผู้ผลิตอาหารโลกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนา
เขียนโดย Admin เมื่อ 07 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:24:32 น. | ผู้เข้าชม 708 ครั้ง

          บูห์เล่อร์ ผู้ผลิตเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระดับโลก แนะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรสมัยใหม่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับโลก โดยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารของไทยและเป็นทางออกในการแก้ปัญหาพืชผลเกษตรราคาตก ล่าสุดเตรียมขนนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรโชว์และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2019
          นายฉัตร แสงหิรัญ เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านวิศวกรรมเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระดับโลกที่มีความเชียวชาญและมีประสบการณ์กว่า 150 ปี จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยว่า เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในวันนี้ไม่ใช่เพียงแข่งขันกันเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่เป็นการแข่งขันกับผู้ผลิตจากทั่วโลก ซึ่งผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สะอาด และสะดวกต่อการบริโภค
          ประเทศไทยถือว่ามีความได้เปรียบในการเป็นผู้ผลิตอาหารแปรรูปในหลายประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นที่ผลิตวัตถุดิบด้านการเกษตรเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งประเทศไทยมีความแข็งแกร่งเรื่องวัตถุดิบประเภทแป้งและข้าว โจทย์คือทำอย่างไรจึงจะนำเอาวัตถุดิบเหล่านี้มาคิดค้นพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเป็นที่ต้องการของโลก เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยควบคุมน้ำหนักและดีต่อสุขภาพ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบดังกล่าวแล้วยังช่วยแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในประเทศที่ตกต่ำได้อีกด้วย

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด