Home | News (Events)
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวกิจกรรม DigiFam Awards ชวนคนไทย สร้างสรรค์คลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกภายใต้แนวคิด “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์
เขียนโดย Admin เมื่อ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 06:12:59 น. | ผู้เข้าชม 2049 ครั้ง

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าสานต่อโครงการ Healthy Digital Family "เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ประเดิมกิจกรรมแรกในปี ๒๕๖๒ การประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ภายใต้แนวคิด "เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นี้


          กิจกรรมการประกวด DigiFam Awards เป็นกิจกรรมการประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกโดย เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้ความเข้าใจ ในการเสพสื่อดิจิทัลผ่านผลงานการผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    

       
          งานเปิดตัวกิจกรรม DigiFam Awards ที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ภายใต้แนวคิด "เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ว่า "ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีความห่วงใยประชาชนไม่ใช่เฉพาะด้านสุขภาพ แต่รวมไปถึงคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อินเทอร์เน็ตได้เข้าถึงทุกพื้นที่ ทำให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถสื่อสารและเสพสื่อได้อย่างไร้ขีดจำกัด

            แต่ในขณะเดียวกันจะพบว่าประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน และผู้สูงอายุ ยังมีการใช้สื่อดิจิทัลแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ หรือการแชร์ ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ มาจากขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะใน การคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากสื่อดิจิทัล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องน่าห่วงหากปล่อยให้ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลก็อาจเกิดภัยอันตรายที่เป็นการบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตและคุกคามสุขภาวะของสังคมไทย"

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด