Home | News (Events)
งานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ “สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน”
เขียนโดย Admin เมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 06:51:07 น. | ผู้เข้าชม 1773 ครั้ง

          ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ "สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน" เขียนโดยศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ถ่ายทอดเนื้อหาบทบาทของธุรกิจครอบครัวต่อระบบเศรษฐกิจประเทศ ทั้งในเชิงทฤษฎีและกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวให้สามารถดำรงอยู่และสืบทอดได้อย่างยั่งยืน

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด