Home | News (Events)
Tourism Smart Data : Open Data Platform แพลทฟอร์มล่าสุดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งยกระดับความสามารถในการให้บริการ
เขียนโดย Admin เมื่อ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 08:00:47 น. | ผู้เข้าชม 2560 ครั้ง

 

        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน Tourism Smart Data: Open Data Platform เพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์ การให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่าน Open Data Platform ให้กับกลุ่มนักพัฒนา (Developer) จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบริษัทสตาร์ทอัพ เพื่อให้มาร่วมทดลองใช้งานและเสนอแนะการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาศักยภาพของอุสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง โดย Tourism Smart Data : Open Data Platform ประกอบไปด้วย  3 ส่วนหลัก ได้แก่


          - TAT API ระบบให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว สำหรับแก่กลุ่มนักพัฒนาทั่วไป สามารถนำข้อมูลต่างๆ ของ ททท. ไปแสดงผลบนแอปพลิเคชัน หรือเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นผ่าน Application Programing Interface (API) ที่สามารถเรียกข้อมูลได้หลากหลาย เช่น การค้นหาสถานที่ รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียดโรงแรมและที่พัก รายละเอียดร้านค้า รายละเอียดร้านอาหาร รายชื่อพร้อมรายละเอียดเทศกาล-ข่าวสาร รายชื่อและรายละเอียดเส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ และอื่นๆ โดยนักพัฒนาที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tourismthailand.org/developer

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด