Home | News (Events)
กระทรวงอุตฯ ดึง มิน – พีชญา วัฒนามนตรี เป็นพรีเซ็นเตอร์งาน Thailand Industry Expo 2019 ครั้งที่ 6
เขียนโดย Admin เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 19:32:03 น. | ผู้เข้าชม 5118 ครั้ง

https://img.thaipr.net/thaipr/600x600/prml/j6/D0007C5E1B7490304FF6B3A861AAF766.jpg

กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวการจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด 'Synergy for Success' สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่การบูรณาการความร่วมมือในการสรรสร้างโอกาส และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ในปีนี้ คือ นางเอกสาวมากความสามารถ มิน - พีชญา วัฒนามนตรี 


          กระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินหน้านโยบาย Thailand 4.0 โดยการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมในทุกมิติ มุ่งเน้นส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอดภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึงการยกระดับภาคการเกษตรให้มีศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ถือเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคั่งและยั่งยืนต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการตอกย้ำภาพความสำเร็จและความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมไทยกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดงาน Thailand Industry Expo ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ดึงนางเอกสาวมากความสามารถ มิน - พีชญา วัฒนามนตรี เป็นพรีเซ็นเตอร์ และในงานแถลงข่าว มิน - พีชญา ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำธุรกิจ

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด