Home | News (New Product)
ไซเซลเปิดตัวสวิตช์พีโออีที่พัฒนาสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจไอโอที
เขียนโดย Admin เมื่อ 08 สิงหาคม 2562 เวลา 08:14:06 น. | ผู้เข้าชม 4277 ครั้ง

            ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตออฟธิงค์ (Internet of Things: IoT: ไอโอที) กำลังสร้างโอกาสทางธุรกิจนานาประเภทอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจกล้องวงจรปิด (Surveillance Camera) เป็นธุรกิจที่มีขนาดธุรกิจใหญ่ที่สุดประเภทหนึ่งเช่นกัน จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับกล้องรักษาความปลอดภัยใหม่ๆ ออกมาอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้อุปกรณ์สวิตช์เทคโนโลยี Power Over Ethernet (PoE) มีบทบาทสำคัญในโซลูชั่นกล้องวงจรปิดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สวิตช์พีโออีที่ใช้กันในปัจจุบันนั้นยังก้าวไม่ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการติดตั้งและใช้งานของระบบการเฝ้าระวังสมัยใหม่ ดังนั้น ในฐานะที่ไซเซลเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและผลิตสวิตช์จึงได้พัฒนาสวิตช์พีโออีรุ่น GS1300 และ GS1350 สำหรับการใช้งานกับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ การออกแบบให้มีจำนวนพอร์ตที่หลากหลายและสามารถจ่ายพลังงานได้สูง จึงทำให้เครือข่ายกล้องรักษาความปลอดภัยทำงานได้อย่างง่ายดายถึงแม้ในขณะใช้งานพอร์ตเชื่อมต่อทั้งหมด นอกจากนี้ สวิตช์พีโออีแต่ละรุ่นยังมีพอร์ตอัพลิงค์พิเศษเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายกลางโดยไม่ใช้พอร์ตพีโออีที่มักใช้เชื่อมต่อกับกล้องไอพี

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด