Home | News (Events)
จีเอเบิล ขยายเวลารับสมัครแข่งขัน ”ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12” ถึงวันที่ 10 กันยายน 62 นี้
เขียนโดย Admin เมื่อ 04 กันยายน 2562 เวลา 06:43:39 น. | ผู้เข้าชม 3958 ครั้ง

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ผนึกกำลังหน่วยงานชั้นนำ สานต่อโครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12" ชวนนักเรียน นักศึกษาและ ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันด้านเทคโนโลยีใน 2 สาขา ได้แก่ สาขา IoT (Smart NodeMCU)และ สาขา AI (Chatbot) ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช หวังเป็นเวทีให้บุคลากรคุณภาพได้แสดงผลงานของตนเองและยกระดับมาตรฐานอาชีพในอนาคต


          การแข่งขันค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12 นี้ เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 2 คน เพื่อทดสอบความรู้ใน 2 สาขา ได้แก่ IoT (Smart NodeMCU) มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things เพื่อเปลี่ยนชีวิตในยุคดิจิทัล และ สาขา AI (Chatbot) เพื่อการพัฒนาแชทบอทที่จะช่วยตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร โดยผู้ชนะจากแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช นอกจากนี้ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล พร้อมทั้งใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


          โดยโครงการฯ จะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 นี้ ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดการแข่งขันและสมัครผ่านเว็บไซต์ www.thaifstt.org หรือ www.g-able.com และสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 02-781 9000 ต่อ 4532 หรือ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โทร. 02 552 5200 อีเมล์ thaifstt@gmail.com

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด