Home | News (SMEs News)
สสว. แถลงความสำเร็จ ประกาศ 6 โมเดลต้นแบบแก้ปัญหาความยากจนแม่ฮ่องสอน ยกระดับคุณภาพชีวิต
เขียนโดย Admin เมื่อ 30 กันยายน 2562 เวลา 08:33:58 น. | ผู้เข้าชม 5994 ครั้ง

สสว. แถลงความสำเร็จ ประกาศ 6 โมเดลต้นแบบแก้ปัญหาความยากจนแม่ฮ่องสอน ยกระดับคุณภาพชีวิต

    นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล (ที่ 4 ซ้าย) รองปลัดกระทรวงการคลังกลุ่มภารกิจด้านรายได้ เป็นประธานใน งานแถลงความสำเร็จโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยร่วมกับ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล (ที่ 3 ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยโครงการเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศ 6 โมเดลต้นแบบแก้ยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนเมืองสามหมอกให้ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง ผสาน 6 โมเดลต้นแบบ รวม 7 กิจกรรม 10 กลุ่มวิสาหกิจ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งโครงการ รวม 30 ล้านบาท โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ที่ 5 ซ้าย) และ นายวชิระ แก้วกอ (ที่ 6 ซ้าย) ผู้อำนวยการประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ มาร่วมงาน

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด