Home | News (SMEs News)
ไทยยูเนี่ยนตั้งแหล่งเงินทุน venture fund เพื่อลงทุนในนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร พร้อมประกาศลงทุนในโปรตีนทางเลือกเป็นครั้งแรก
เขียนโดย Admin เมื่อ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 10:44:34 น. | ผู้เข้าชม 6314 ครั้ง

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศตั้งแหล่งเงินทุน venture fund ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนอย่างต่อเนื่องของบริษัทในด้านนวัตกรรม ในเบื้องต้นบริษัทตั้งเงินทุนสำหรับลงทุนในบริษัทนวัตกรรมที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยในด้านอาหารเป็นจำนวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ


          เงินทุนนี้จะมุ่งลงทุนใน 3 ด้านได้แก่ โปรตีนทางเลือก อาหารฟังก์ชั่น และเทคโนโลยีห่วงโซ่คุณค่า ไทยยูเนี่ยนจะลงทุนในบริษัทที่สนใจด้านเหล่านี้และร่วมสนับสนุนและผลักดันให้พัฒนาต่อไป


          "ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไทยยูเนี่ยนได้ลงทุนเป็นจำนวนมากเพื่อจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในนวัตกรรมอาหารทะเลและความยั่งยืน" นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว "เรากำลังก้าวไปสู่ทศวรรษหน้า และเราจะร่วมมือกับสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมมากขึ้นในด้านต่างๆ ที่มีนัยยะสำคัญเชิงกลยุทธ์ สิ่งนี้จะเข้ามาเติมเต็มธุรกิจของเราในขณะที่เราขยายธุรกิจออกไปจากแกนเดิม"


          ก่อนหน้าการประกาศตั้งเงินทุน venture fund นี้ ไทยยูเนี่ยนได้ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการ SPACE-F เพื่อบ่มเพาะและผลักดันเทคโนโลยีด้านอาหารเป็นที่แรกในประเทศไทย
          ไทยยูเนี่ยนได้ประกาศการลงทุนในครั้งแรกกับ ฟลายอิ้ง สปาร์ค สตาร์ทอัพด้านโปรตีนทางเลือก ฟลายอิ้ง สปาร์คใช้ตัวอ่อนแมลงที่กินผลไม้เป็นอาหาร โดยแมลงนี้สามารถเติบโตได้ถึง 250 เท่าในวงจรชีวิตเพียงแค่ 7 วัน และด้วยเทคโนโลยีของฟลายอิ้ง สปาร์ค ทำให้การผลิตเพาะเลี้ยงทำได้ง่ายและต้นทุนต่ำ และมีขยะเหลือเกือบศูนย์ และทุกส่วนของแมลงได้ถูกนำมาใช้ ทำให้ฟลายอิ้ง สปาร์ค ล้ำหน้าแหล่งโปรตีนแบบดั้งเดิมที่ได้จากเนื้อสัตว์และพืช และแมลงอื่นๆ เช่น จิ้งหรีดและตั๊กแตน

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด