Home | SMEs Directory
กาแฟสดไร่ประชุมพร

Visitor : 18053
ชื่อธุรกิจ (ไทย) :
กาแฟสดไร่ประชุมพร
ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ) :
prachumporn
ประเภทธุรกิจ :
กาแฟ
รูปแบบธุรกิจ :
แฟรนไชส์, ตัวแทนจำหน่าย
ลักษณะสินค้า / บริการ :
แฟรนไชส์กาแฟสดไร่ประชุมพร และจำหน่ายเมล็ดกาแฟจากไร่ประุชุมพร นอกจากไร่ประชุมพร จะเป็นผู้ผลิต เมล็ดกาแฟ ชาเขียว ชาแดง แล้ว ไร่ประชุมพรยังรับจ้างผลิตสินค้า สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตกาแฟและชาที่เป็นแบรนด์ของลูกค้าเองและมีรสชาติตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย
ความเป็นมา :
     ธุรกิจกาแฟ ไร่ประชุมพร ได้ิเริ่มประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2525 โดยเริ่มจากการประกอบธุรกิจค้าพืชไร่ และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ต่อมารัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรในการปลูกกาแฟ ซึ่งในเวลานั้นกาแฟถือว่าเป็นธุรกิจที่กำลังมีการเติบโต ไร่ประชุมพรต้องการให้คนไทยได้ดื่มกาแฟที่มีรสชาติดี ปลอดสารพิษ ด้วยราคาเหมาะสมตามแนวคิด "จากต้นชนถ้วย จากไร่ถึงบ้าน ปลอดภัยจากสารพิษ" จึงได้เริ่มทำธุรกิจกาแฟเต็มรูปแบบภายใต้ชื่อ กาแฟสดไร่ประชุมพร และด้วยการเล็งเห็นลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบดื่มกาแฟ จึงเริ่มเปิดตลาดในกรุงเทพฯใน ปี พ.ศ. 2545
     นอกจากนี้ปัจจุบัน ทางไร่ประชุมพรได้ขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ “ไวน์ผลไม้” ภายใต้แบรนด์ “PRACHUMPORN WINERY” เพื่อตอบรับกับโอกาสทางการตลาดใหม่ ที่ไวน์กลายเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ไกลตัวผู้บริโภคมากนัก และหาซื้อได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะไวน์ไทยที่มีคุณ ภาพสูงและราคาไม่แพง และสินค้าที่มีคุณภาพจากไร่ประชุมพร จากแนวคิดเช่นนี้จะส่งผลให้ไร่ประชุมพรสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 
นโยบายธุรกิจ :
ด้วยความตั้งใจในการผลิตกาแฟนั้น เป็นส่วนสำคัญที่สุด เพราะกาแฟที่มีคุณภาพสูงจะต้องเริ่มตั้งแต่พื้นที่ปลูก ต้องมีความสูงจากระดับน้ำทะเล และความสมดุลจากธรรมชาติ การเตรียมดินและการคัดเลือกสายพันธุ์ ให้เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศ เพื่อความสมดุลทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีความหอม รสชาติดีตลอดการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การคัดแยกเมล็ด การคั่วบด การชง ทุกขั้นตอน จะต้องพิถีพิถัน จึงจะได้กาแฟที่มีคุณภาพดี และคงที่ของรสชาติ ดังไร่ประชุมพรนำสู่ผู้บริโภค
ทุนธุรกิจ / ค่าเช่า :
ไม่ระบุ
จำนวนสาขา :
70 สาขา
วิธีการดำเนินการ :
การบริหารร้านกาแฟสดด้วยกลยุทธ์เหนือชั้น
ในการบริหารธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ ล้วนใช้กลยุทธ์ต่างๆมากมาย ร้านกาแฟสดถึงแม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่ก็ต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารจัดการทุกอย่าง ดังนั้นจึงขอนำกลยุทธ์ที่เหนือชั้นมาแนะนำเจ้าของร้านกาแฟทุกท่าน เพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง
กลยุทธ์ในการบริหารและจัดการร้านกาแฟสดอย่างเหนือชั้นมีดังนี้
1 ) เข้าใจ ศาสตร์ของการเข้าใจ
1.1 เข้าใจในตัวเองและคนอื่น
1.2 เข้าใจในการบริหารจัดการร้านกาแฟสด
1.3 เข้าใจในธุรกิจที่ทำอยู่คือร้านกาแฟสด
1.4 เข้าใจลูกค้าและการบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
1.5 เข้าใจสินค้าที่ขายและการบริการ
2 ) เข้าถึง ศาสตร์ของการเข้าถึง
2.1 เข้าถึงหัวใจของธุรกิจร้านกาแฟสด
2.2 เข้าถึงสินค้าและบริการที่คุณขาย
2.3 เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด
2.4 เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก ฯลฯ
2.5 เข้าถึงความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
3 ) พัฒนา ศาสตร์ของการพัฒนาธุรกิจ
3.1 พัฒนาตัวเอง
3.2 พัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสดของตัวเองในทุกๆจุด
3.3 พัฒนารสชาดของทุกๆเมนูให้มีความอร่อยให้มากที่สุด รวมถึงความสะอาดในทุกๆจุด
3.4 พัฒนาการบริการลูกค้าให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.5 พัฒนาลูกค้า ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มหรือเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด
3.6 ประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
เป็นศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เหนือชั้นของในหลวง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการกระทำแทบทุกอย่าง
ขอให้ทุกๆท่านตั้งใจจริง มุ่งมั่นในธุรกิจ อย่าหวั่นไหวเพราะแรงลม( ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการเมืองที่วุ่นวาย ) จิตใจจดจ่ออยู่กับงานของท่าน เป็นเจ้าของร้านกาแฟสดที่ดี ให้สิ่งดีๆกับลูกค้าทุกๆคน ท่านให้ลูกค้ามาก ท่านก็จะได้รับมากตามไปด้วย
ศาสตร์ธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา ที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้ตลอดเวลา
ระยะเวลาคืนทุน :
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้ลงทุน :
ไม่ระบุ
สิ่งที่ผู้สนใจจะได้รับ :
1. ให้คำแนะนำวิธีการเลือกและดูความเหมาะสมของทำเลที่ลูกค้าต้องการจะเปิดหรือตั้งร้านกาแฟ
2. สอนวิธีการชงเบื้องต้นและปรับสูตรชงหน้างานเพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า เป้าหมายของแต่ละพื้นที่ ที่ลูกค้าเปิดร้าน
3. แนะนำในเรื่องของการบริหารจัดการภายในร้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเช็คสต็อคสินค้า วิธีการเช็คยอดขายรายวัน วิธีการจ้างและค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน รวมถึง การคำนวณยอดขายในแต่ละเดือน
สอนสูตรให้แก่ลูกค้าเบื้องต้นรวมทั้งหมด 20 สูตร ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับกาแฟ 
1. กาแฟร้อน 2. กาแฟเย็น 3. คาปูชิโน่ร้อย 4. คาปูชิโน่เย็น
5. มอคค่าร้อน 6. มอคค่าเย็น 7. ลาเต้ร้อน 8. ลาเต้เย็น 9. ชาสดร้อน
10. ชาสดเย็น 11. โกโก้ร้อน 12. โกโก้เย็น 13. อเมริการโน่ร้อน
14. อเมริกาโน่เย็น 15. เอสเพรสโซ่เย็น 16.เอสเพรสโซ่เย็น
17. ชาเขียวร้อน 18. ชาเขียวเย็น 19. นมเย็น 20. ชามะนาว 
อื่นๆ :
ไม่ระบุ
สนใจธุรกิจ ติดต่อ
มีผู้ติดต่อ 6 ครั้ง 
ข้อมูลผู้ติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-mail :
รายละเอียด :
  ต้องการให้เจ้าของธุรกิจติดต่อกลับ
  ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารรายละเอียด ฯลฯ
ข้อมูลด้านการทำธุรกิจของคุณ
เงินลงทุน :
ช่วงเวลาที่ต้องการลงทุน :
ทำเลที่ต้องการลงทุน  
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
ข้อมูลเพื่อรับเอกสารทางไปรษณีย์
ที่อยู่ :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
  สนใจรับจดหมายข่าวจาก prachumporn
 
แนะนำเพื่อน
อีเมล์เพื่อน :
ข้อมูลติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณปฏิภาณ 08-6117-1865   ตำแหน่ง เจ้าของธุรกิจ
ที่อยู่ :  55/47-49 หมู่บ้านทองสถิตย์ ซ.รามอินทรา 34 แยก 20 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ :  02-362 4797, 02-943 7950
โทรสาร :  02-943 7950
ไลน์ไอดี :  
อีเมล :  coffeebeans@windowslive.com
เว็บไซต์ :  http://www.prachumporn.com
Facebook :  
Design Map
Google Map
   Comment to กาแฟสดไร่ประชุมพร
SMEsReport.com :: แหล่งร่วมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี (SME) แฟรนไชส์ (Franchise) ธุรกิจสร้างอาชีพ

ดร.สาโรช
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช เน้นแก้ปัญหาสิว ฝ้า กระ รอยสิว หน้าหมองคล้ำ ผมร่วง รังแค

แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูนายฮุย และแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้ง
ร้านก๋วยเตี๋ยวหมู ลูกชิ้นหมูปิ้ง และร้านโจ๊ก มีสูตรเด็ดก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ต้มแซ่บ เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส ซึ่งผลิตจากหมูล้วน ได้รับมาตรฐาน อย.และ GMP ระดับประเทศ

กาแฟเขาทะลุ ชุมพร
กาแฟเขาทะลุ ชุมพร ได้เริ่มกิจการมา 10 ปี โดยเริ่มต้นจากการขายในงานสหกรณ์ และได้ขยายไปยังกลุ่ม OTOP รุ่นแรกๆ จึงเห็นลู่ทางว่าสามารถสู้กับร้านกาแฟระดับสากลได้

มารุชา
แฟรนไชส์ชานมไข่มุก

โมกุน ซูชิ
สอนทำข้าวปั้นญี่ปุ่น (ซูชิ) และจำหน่ายวัตถุดิบ หน้าซูชิ เกรด A ราคาหลักสูตร 2,000 บาท

ชิกเก้นแร๊พ
ชิกเก้นแร๊พ เป็นธุรกิจ ขายไก่ทอดและเมนูไก่ทอดปรุงสำเร็จ เช่น ข้าวยำไก่แร๊พ, สลัดไก่แร๊พ, ข้าวไก่แร๊พ

ทูแฮนด์ช็อป
เราคือตัวแทนขายส่งเสื้อผ้ามือสองแบรนด์เนมนำเข้าจากญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพย่านถนนเจริญกรุง ถนนจันทน์ มาให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ มาเป็นโกดัง โดยไม่ผ่านตลาดโรงเกลือ

บริษัท เดออาร์ตไทย (2542) จำกัด
บสมัครตัวแทนจำหน่ายทั้งแบบสต็อคและไม่สต็อคสินค้า