Home | เพิ่มข้อมูลธุรกิจ
* กรอกข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

เงื่อนไขในการเพิ่มข้อมูลธุรกิจกับ SMEs Report

1. ทางเว็บไซต์ SMEs Report.com จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการ รวบรวมข้อมูล SME และเป็นสื่อกลางระหว่าง ผู้ที่ต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง กับผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจ ประเภท SME ดังนั้นการกรอกข้อมูลธุรกิจ กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. การกรอกข้อมูลของท่านแสดงถึงความยินยอมที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้ผู้อื่นรับทราบ ดังนั้นทาง SMEs Report.com จะไม่รับผิดชอบต่อการที่มีผู้ไม่พึงประสงค์ นำข้อมูลของท่านไปใช้ในทางผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่างๆ

3. ข้อมูลที่กรอกจะถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านทำการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น ก่อนจะนำมาแสดงในเว็บไซต์

4. ลงทะเบียนเพิ่มข้อมูลธุรกิจฟรี สิ่งที่จะได้รับคือ การแสดงข้อมูลธุรกิจในส่วนของ SMEs Directory เท่านั้น จะไม่รวมถึงการใช้บริการสร้างโปรไฟล์ธุรกิจ ถ้า้ต้องการใช้บริการสร้างโปรไฟล์ธุรกิจ (ดูตัวอย่างโปรไฟล์ธุรกิจ) ต้องติดต่อทีมงานที่หน้า "ติดต่อทีมงาน" หรือ โทรศัพท์: 090-329-3646, 097-215-6496

5. ทาง SMEs Report.com เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจ SME หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านธุรกิจ SME เท่านั้น ดังนั้นจะขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่เก็บข้อมูลและลบข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือทางทีมงานเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

» ลงทะเบียนเพิ่มข้อมูลธุรกิจฟรี